DallE 3 So Với Midjourney: Đâu Là Lựa Chọn Tốt Nhất?

Oct 22, 2023 - 10:15
Oct 22, 2023 - 11:23
 11
DallE 3 So Với Midjourney: Đâu Là Lựa Chọn Tốt Nhất?

Khi đặt câu hỏi đầu tiên, "Ahsoka Star Wars", DallE 3 đã tạo ra những hình ảnh phản ánh chính xác nhân vật này, trong khi Midjourney lại tập trung vào những bản diễn giải nghệ thuật hơn. Xu hướng này tiếp tục diễn ra với câu hỏi "GPU", nơi DallE 3 tạo ra những hình ảnh đại diện chính xác cho một chiếc card đồ họa, trong khi Midjourney lại chọn một cách tiếp cận sáng tạo hơn.

Khi kết hợp hai khái niệm Ahsoka và GPU, DallE 3 đã tích hợp hình ảnh của Ahsoka vào sản phẩm công nghệ, trong khi Midjourney tập trung nhiều hơn vào hình ảnh của Ahsoka mà không có yếu tố GPU. Điều này cho thấy DallE 3 có khả năng mạnh mẽ trong việc kết hợp các khái niệm khác nhau thành một hình ảnh duy nhất, trong khi Midjourney có xu hướng tập trung vào một yếu tố của câu lệnh.

Với câu hỏi "The Hulk lái xe hơi", DallE 3 đã tạo ra những hình ảnh đại diện chính xác cho câu hỏi, trong khi hình ảnh từ Midjourney lại phản ánh nhiều hơn về tâm trạng tức giận điển hình của Hulk. Tương tự, với câu hỏi "PC theo chủ đề Hulk", DallE 3 đã tạo ra hình ảnh của các PC với hình ảnh Hulk bên trong, trong khi Midjourney lại tạo ra hình ảnh của các PC với chủ đề Hulk.

DallE 3

Ưu điểm:

 • Diễn giải Chính Xác: Tạo ra hình ảnh phản ánh chặt chẽ với những gì được yêu cầu, đặc biệt là với các chủ đề có tính chất thực tế hoặc kỹ thuật.
 • Kết hợp Các Khái Niệm: Hiệu quả trong việc hợp nhất nhiều yếu tố từ một câu lệnh vào một hình ảnh rõ ràng và mạch lạc.
 • Hiểu Biết Thực Tế: Có khả năng tạo ra hình ảnh đại diện cho thông tin thực tế, như tòa nhà quốc hội của Hoa Kỳ.
 • Phạm Vi Rộng: Linh hoạt trong việc xử lý các câu lệnh từ đơn giản đến phức tạp.
 • Tính Khả Dụng Miễn Phí: Có sẵn miễn phí thông qua Bing Image Creator.

Nhược điểm:

 • Ít Nghệ Thuật: Có xu hướng tập trung vào việc diễn giải đúng đắn, có thể hạn chế sự sáng tạo.
 • Giới Hạn Phong Cách: Có thể không hiệu quả như Midjourney với các khái niệm nghệ thuật hoặc trừu tượng.

Midjourney AI

Ưu điểm:

 • Diễn Giải Nghệ Thuật: Xuất sắc trong việc tạo ra hình ảnh có tính chất nghệ thuật hoặc trừu tượng.
 • Câu Lệnh Sáng Tạo: Đặc biệt mạnh mẽ với các câu lệnh phức tạp và nghệ thuật, như "một cao bồi cyberpunk theo phong cách chủ nghĩa huyền bí màu sắc".
 • Sắc Thái Cảm Xúc: Có khả năng tạo ra hình ảnh phản ánh tâm trạng hoặc cảm xúc được ngụ ý bởi câu lệnh, như tâm trạng tức giận của Hulk.

Nhược điểm:

 • Ít Chính Xác: Có thể không tạo ra hình ảnh đại diện chính xác cho các câu lệnh có tính chất thực tế hoặc kỹ thuật.
 • Tập Trung vào Một Yếu Tố: Ít hiệu quả trong việc kết hợp nhiều yếu tố hoặc khái niệm từ một câu lệnh vào một hình ảnh duy nhất.
 • Câu Lệnh Phức Tạp: Có thể gặp khó khăn với các câu lệnh yêu cầu kết hợp các khái niệm khác nhau hoặc đối lập, như "một robot với nửa cơ thể làm từ công nghệ cũ và nửa còn lại làm từ công nghệ mới".

So Sánh Câu Lệnh Phức Tạp

Với các câu lệnh phức tạp hơn, như một con tàu vũ trụ lướt qua một tinh vân màu tím, DallE 3 một lần nữa tạo ra hình ảnh đại diện chính xác cho câu lệnh, trong khi Midjourney lại nghiêng về những bản diễn giải nghệ thuật hơn. Mẫu này cũng được quan sát thấy với câu lệnh "một chú gấu trúc mặc vest sắp ném bóng rổ". Thú vị là khi được hỏi "thủ đô của Hoa Kỳ là gì", cả DallE 3 và Midjourney đều tạo ra hình ảnh của tòa nhà quốc hội ở Washington DC, cho thấy khả năng của chúng trong việc diễn giải và phản hồi đối với các câu lệnh có tính chất thực tế.

Đối với câu lệnh "một sơ đồ của Star Wars X-Wing", DallE 3 đã tạo ra những sơ đồ chính xác, trong khi Midjourney lại tạo ra những bản diễn giải nghệ thuật. Điều này cho thấy rằng DallE 3 có thể phù hợp hơn với các câu lệnh kỹ thuật hoặc có tính chất thực tế, trong khi Midjourney có thể nổi bật hơn với các câu lệnh sáng tạo hoặc trừu tượng.

Câu Lệnh Nghệ Thuật

Với các câu lệnh nghệ thuật và phức tạp hơn, như "một cao bồi cyberpunk theo phong cách chủ nghĩa huyền bí màu sắc trong bối cảnh hậu tận thế, cartel core, đồ họa ấn tượng, minh họa, nostalgia core, cảm xúc mãnh liệt, góc nhìn từ dưới lên", Midjourney đã tạo ra những bản diễn giải nghệ thuật hơn, trong khi DallE 3 tạo ra hình ảnh đại diện chính xác cho câu lệnh.

Đối với câu lệnh "một robot với nửa cơ thể làm từ công nghệ cũ và nửa còn lại làm từ công nghệ mới", DallE 3 đã tạo ra hình ảnh đại diện chính xác cho câu lệnh, trong khi Midjourney không hiểu rõ yêu cầu. Điều này cho thấy DallE 3 có thể có sự hiểu biết tốt hơn về các câu lệnh phức tạp liên quan đến việc kết hợp các khái niệm khác nhau.

Dù cả DallE 3 và Midjourney AI đều đã thể hiện khả năng đáng kinh ngạc trong việc diễn giải và tạo ra hình ảnh dựa trên các câu lệnh, mỗi công cụ lại có những ưu điểm nổi bật của mình. DallE 3 có vẻ nổi trội trong việc hiểu và đại diện chính xác cho các câu lệnh, đặc biệt là những câu hỏi liên quan đến việc kết hợp các khái niệm khác nhau hoặc yêu cầu một phản hồi có tính chất thực tế. Ngược lại, Midjourney AI tỏa sáng khi tạo ra những bản diễn giải nghệ thuật, đặc biệt là với những câu lệnh sáng tạo hoặc trừu tượng. Khi công nghệ AI tiếp tục phát triển, sẽ thật thú vị khi chứng kiến sự phát triển và tinh chỉnh khả năng của hai bộ tạo ảnh nghệ thuật AI này.