GOOGLE GERMINI AI: SỰ ĐÁP TRẢ CỦA GOOGLE?

Google Gemini AI là một nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) mới được Google công bố vào tháng 9 năm 2023. Nền tảng này được thiết kế để giúp các nhà phát triển tạo ra các ứng dụng AI mạnh mẽ và hiệu quả hơn.

Sep 19, 2023 - 16:18
Sep 20, 2023 - 00:10
 232
GOOGLE GERMINI AI: SỰ ĐÁP TRẢ CỦA GOOGLE?
GERMINI AI MỚI CỦA GOOGLE

Google Gemini AI là một nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) mới được Google công bố vào tháng 9 năm 2023. Nền tảng này được thiết kế để giúp các nhà phát triển tạo ra các ứng dụng AI mạnh mẽ và hiệu quả hơn.

Google's Gemini: The Next Big Thing in AI Revolution - DEV Community

Google Gemini AI có một số tính năng chính, bao gồm:

  • Kiến trúc mô hình mô-đun: Nền tảng này sử dụng kiến trúc mô hình mô-đun, cho phép các nhà phát triển kết hợp các mô hình AI khác nhau để tạo ra các giải pháp tùy chỉnh.
  • Tăng tốc phần cứng: Nền tảng này được tối ưu hóa để chạy trên các thiết bị phần cứng hiện đại, mang lại hiệu suất cao hơn.
  • Dễ sử dụng: Nền tảng này được thiết kế để dễ sử dụng, ngay cả đối với các nhà phát triển không có kinh nghiệm về AI.

Google Gemini AI hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm và sẽ được phát hành rộng rãi vào năm 2024.

Dưới đây là một số ví dụ về cách Google Gemini AI có thể được sử dụng:

  • Tạo các ứng dụng nhận dạng hình ảnh và giọng nói: Google Gemini AI có thể được sử dụng để tạo các ứng dụng nhận dạng hình ảnh và giọng nói mạnh mẽ hơn.
  • Tạo các ứng dụng tự động hóa: Google Gemini AI có thể được sử dụng để tạo các ứng dụng tự động hóa, giúp các doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và chi phí.
  • Tạo các ứng dụng phân tích dữ liệu: Google Gemini AI có thể được sử dụng để tạo các ứng dụng phân tích dữ liệu, giúp các doanh nghiệp đưa ra quyết định sáng suốt hơn.

Google Gemini AI có tiềm năng cách mạng hóa cách các nhà phát triển tạo ra các ứng dụng AI. Nền tảng này có thể giúp các nhà phát triển tạo ra các ứng dụng mạnh mẽ và hiệu quả hơn, mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp và người dùng cuối.

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp về Google Gemini AI:

  • Google Gemini AI có gì khác biệt so với các nền tảng AI khác?

Google Gemini AI có một số tính năng độc đáo so với các nền tảng AI khác, bao gồm:

* Kiến trúc mô hình mô-đun: cho phép các nhà phát triển kết hợp các mô hình AI khác nhau để tạo ra các giải pháp tùy chỉnh.
* Tăng tốc phần cứng: được tối ưu hóa để chạy trên các thiết bị phần cứng hiện đại, mang lại hiệu suất cao hơn.
* Dễ sử dụng: được thiết kế để dễ sử dụng, ngay cả đối với các nhà phát triển không có kinh nghiệm về AI.
  • Google Gemini AI có thể được sử dụng để tạo ra những loại ứng dụng nào?

Google Gemini AI có thể được sử dụng để tạo ra nhiều loại ứng dụng khác nhau, bao gồm:

* Ứng dụng nhận dạng hình ảnh và giọng nói
* Ứng dụng tự động hóa
* Ứng dụng phân tích dữ liệu
  • Google Gemini AI có sẵn khi nào?

Google Gemini AI hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm và sẽ được phát hành rộng rãi vào năm 2024.