INVIDEO: AI TẠO VIDEO VỚI 1 CÂU LỆNH CHI TIẾT

Sep 20, 2023 - 09:31
 90

Invideo AI: Tạo video ngắn chỉ với 1 câu lệnh chi tiết

CÁC BƯỚC ĐỂ CÓ VIDEO NGẮN

  1.  Đăng ký miễn phí nhanh chóng với tài khoản Google
  2. Dùng Chat GPT, Bard, Poe.com để có câu lệnh về kịch bản chi tiết (không quá 3000 từ)
  3. Nhập invideo AI và chờ đợi kết quả
  4. Với Invideo AI miễn phí bạn sẽ có:
  • Thời lượng là 10 phút mỗi ngày.
  • Được tải xuống 4 video/ ngàY.
  • Bản miễn phí chất lượng sẽ thấp, tối đa 720p, có watermark của các hình ảnh/ video bản quyền, không có sub.

Điều ở bản có phí sẽ giải quyết được cùng với thời lượng và lượt tải xuống.

Anh em dùng và chia sẻ thêm trải nghiệm.

 #invideo #videoai #dizim

CÁC VIDEO THÀNH QUẢ SAU 1 CÂU LỆNH