Lark Có Thần Thánh ?

Lark x Health : Tối ưu công việc mảng sức khỏe với Lark

Aug 30, 2023 - 10:05
Sep 12, 2023 - 19:51
 27
Lark Có Thần Thánh ?
Thật sự Lark cũng chỉ là "người hỗ trợ" như cách mình hay chia sẻ về các công cụ AI.
Để được kết quả thật sự hài lòng, đó là 01 hành trình tối ưu liên tục với các bước:
  1. Hiểu được Lark gì? kiểu đọc các bài cơ bản về nó, những chia sẻ, có được vài keyword để mần cho mình thì tải, cài, mở ra bắt đầu.
  2. Hiểu được bạn cần gì ở Lark? chat? phân công việc nhanh gọn? lưu trữ dữ liệu? email?
  3. Xem công ty mình, nhóm mình với Lark sẽ thay đổi được gì? hay chỉ làm anh em mệt mỏi thêm? Rõ cái này để còn lên cót tinh thần anh em lúc đầu khi thay đổi?
  4. Chính những người đầu tàu sẽ ngồi lại nhau để xem các FLOW cần thiết để từ đó thiết kế trên Lark: structure, Phối hợp phòng ban, nội bộ phòng ban, bảo mật dữ liệu, quyền...(này nói thế chứ mới vào chỉ quan tâm chat sao, giao task sao... )
  5. Tạo động lực mạnh khi quyết tâm làm bằng cách như kiểu xưa hay làm "đốt thuyền", "đốt nhà" để khi không còn điểm tựa thì cứ phải chiến, phải vọc để ra được việc.
  6. Đừng mong muốn hiểu được hết, dùng được hết những gì Lark đang có, cứ triển khai từ cái cơ bản, để còn thấy nhẹ nhàng, để có kết quả, để có WOW rồi thêm động lực tiếp tục.
Góc chia sẻ để các anh chị em bắt đầu khi nghe nhiều về Lark.