LARK - Mindnotes x Xmind

So sánh Mindnotes của Lark và Xmind

Sep 12, 2023 - 15:47
Sep 12, 2023 - 19:51
 20
LARK - Mindnotes x Xmind
Mindmap có thể sẽ là 01 tích hợp mình chuyển nhà dần từ xmind lên Mindnotes - Lark, dù vẫn có những điều được và còn thiếu tí:
1. Được:
  • Đều có 2 giao diện mindmap và outline.
  • Thao tác thực hiện nhanh gọn chỉ với Tab - Enter để thêm nhánh
2. Được hơn của Lark:
  • T diện đơn giản, thân thiện hơn
  • Tính năng @ là lợi thế khi có thể tag vào file/ người/ nhóm để tiện truy cập, tiện nhắc việc => Thay vào đó xmind là Hyperlink, attach file...
Đó là sự đồng bộ khi không cần phải mở nhiều ứng dụng để tích hợp, để xem...
3. Được hơn của Xmind:
  • Nhiều structure để lựa chọn
  • Nhiều theme để đa dạng màu sắc của mindmap (điều làm mindmap thu hút hơn so với các dạng đơn sắc khác)
  • Nhiều định dạng/ format hơn về nền, chữ, nhánh...
  • Các tính năng khác như relationship (quan hệ giữa các ý), summary...
  • Nhiều mindmap trong 1 sheet/ nhiều sheet trong 1 file.
Nhưng với Mindnotes - Lark hiện tại vẫn sẽ đáp ứng đa số nhu cầu như để lên ý tưởng, brainstorming, site map dữ liệu, outline sách, cuộc họp, tổng hợp quy quyết định, recap buổi chia sẻ/ học...(những cái mình đã làm trước đây).
Và có thể với người dùng Lark, trong hệ sinh thái này, nhiêu đó là "đủ đẹp", những cái thêm có thể có trong giai đoạn khác khi sự tối ưu là step by step.
Có thể là đồ họa về bản đồ, sơ đồ tầng, bản thiết kế và văn bản
Có thể là đồ họa về văn bản cho biết 'Phân tích chính mình Các điều cần Phân tích sản phẩm/ dịch vụ/ công ty Mổ chi tiết Phân tích KH Ưu điểm Nhược điếm Content cơ bản Lợi thế canh trạnh Custormer Journey/ Hành trình KH: biến lạ thành quen Content 357 Content with AI support FLOW CONTENT FLOW PHÂN TÍCH KHÁCH HÀNG FLOW'
Có thể là đồ họa về văn bản cho biết 'Content cơ bản Phân tích chính mình Các điều cần Phân tích sản phẩm/ dịch vụ/ công ty Mổ xẻ chi tiết Ưu điểm Nhược điểm Lợi thế canh trạnh Phân tích KH Content Custormer Journey/ Hành trình KH: biến la thành quen Content with AI support FLOW CONTENT FLOW PHÂN TÍCH KHÁCH HÀNG FLOW'