LARK SIÊU CƠ BẢN - PHẦN 1

NHỮNG ĐIỀU CƠ BẢN CẦN BIẾT TRƯỚC KHI DÙNG LARK

Sep 12, 2023 - 15:52
Sep 12, 2023 - 19:50
 40
LARK CƠ BẢN
Những điều bạn chuẩn bị trước khi bắt đầu tối ưu công việc với Lark:
- Các nền tảng, áp bạn đang sử dụng hàng ngày cho cá nhân, công việc
- Lark sẽ hỗ trợ được gì cho bạn? chat, mail, meeting, phân công công việc, luồng trao đổi công việc