LỘ TRÌNH ỨNG DỤNG LARK THEO TRANSFORM GROUP - LARK PARTNER APPROACH

Lộ trình ứng dụng Lark từ cơ bản đến nâng cao

Sep 12, 2023 - 15:51
Sep 12, 2023 - 19:50
 32
LỘ TRÌNH ỨNG DỤNG LARK THEO TRANSFORM GROUP - LARK PARTNER APPROACH

1/ CHẬP CHỮNG NHỮNG BƯỚC ĐI ĐẦU

Lark Message (Chat/ Chat nhóm), dọn nhà qua Lark
Lark Mail (Dọn nhà qua Lark Mail, tiết kiệm tiền)
Lark Docs/ Sheet (Làm việc văn phòng)
Lark Meetings (Họp hành, lịch làm việc)
Lark Task (Quản lý công việc cá nhân, task từ chat từ docs, khỏi bị quên, đảm bảo hoàn thành)
Lark Base (Làm việc nhóm, phân chia công việc, theo dõi, tracking, các dashboard cơ bản đo lường kết quả)
Lark Forms (Thu thập form góp ý, lead form từ khách hàng, sự kiện..)

2/ TĂNG CƯỜNG ĐỂ HIỆU QUẢ HƠN

Lark Calendar (Lịch làm việc cá nhân, nhóm, tập thói quen làm gì cũng đưa vào lịch, agenda cho cuộc họp..)
Lark Wiki (Tạo các worksplace làm việc cho các phòng ban, team, dự án, tài nguyên tập trung một nơi cho thuận tiện giao tiếp, tăng hiệu suất làm việc
Lark Rooms (Tạo các phòng tài nguyên để booking, đảm bảo khai thác hiệu suất sử dụng phòng họp tài nguyên, tập thói quen khi dùng tài nguyên phải book..)
Lark Minutes (Cuộc họp cả online/ offline đều cần record lại để thuận tiện xem lại nội dung, nên set cuộc họp ngắn, rõ ràng về agenda, họp lẹ ra còn làm việc)
Lark Attendance (Điểm danh nơi làm việc, thời gian đi làm, đi về, cuối tháng nhìn lại xem thời gian chúng ta dành cho công việc là bao nhiêu.. hạn chế dùng từ chấm công, nghe như bị giám sát không có hứng)
Approval (Chuẩn hóa các quy trình đề xuất - duyệt, hạn chế chat xử lý quy trình mà chuyển duyệt, vận hành lean)

3/ KẾT NỐI + TỰ ĐỘNG HOÁ

Lark Custom Bot (Thúc đẩy nhắc nhở, ghi nhận, gia tăng kết nối giữa các thành viên qua bot automation)
Lark Base Automation/ Extension (Gia tăng hiệu suất qua automation trong Lark Base, tiết kiệm thời gian & gia tăng hiệu suất, đỡ các việc thủ công
Lark Base AI (Ứng dụng AI vào công việc gia tăng hiệu suất qua Lark Base AI, các AI trong Lark..)
Anycross (Xây dựng các flow tự động hóa kết nối tất cả các ứng dụng trong Lark gia tăng hiệu suất và rút ngắn các việc thủ công lặp đi lặp lại và giảm sai sót)

4/ TỐI ƯU + TĂNG TRƯỞNG BỀN VỮNG

Lark Wiki (Knowledge Base - Xây dựng nền tảng tri thức cho doanh nghiệp: Văn hóa, hội nhập, chính sách, kiến thức sản phẩm, quy trình làm việc, quy trình bán hàng...)
Momments (Mạng xã hội doanh nghiệp - tăng cường kết nối, chia sẻ kiến thức, tạo dựng môi trường thân thiện, mọi người hiểu nhau hơn, gắn bó hơn)
OKR - Tổ chức làm việc có mục tiêu, đo lường rõ ràng, hiện diện trong toàn tổ chức, văn hóa làm việc theo OKR xác lập rõ mục tiêu và định hướng làm việc - như GPS đi đường giúp doanh nghiệp không đi lạc)
Webinar (Tăng cường chia sẻ kiến thức với nội bộ, bên ngoài, xây dựng thương hiệu doanh nghiệp.. toàn bộ nội dung được record lưu lại đưa vào nền tảng tri thức)

5/ Khai mở thế giới mới

Marketplace (Sử dụng thêm các ứng dụng từ hệ sinh thái, mở rộng hơn nhu cầu sử dụng cho các mục đích vận hành khác nhau tùy doanh nghiệp)
AI (Connect AI.. - Kết nối sử dụng AI gia tăng hiệu suất vận hành, tiết kiệm tài nguyên, nhân lực và khai thác tối đa tài nguyên đang có qua AI)
Anycross Solutions (Mở rộng nhu cầu ứng dụng qua các best practice được xây dựng sẵn để mở rộng đến các hệ thống khác: Haravan/ Salesforce, Freshworks, Oracle...)
Có thể là hình ảnh về văn bản