NHÂN 8 HIỆU SUẤT, NHÂN ĐÔI HỌC HỎI

Những cách để bạn có thể tối ưu công việc, nâng cao hiệu suất với chat AI

Sep 12, 2023 - 16:41
Sep 13, 2023 - 12:38
 29
NHÂN 8 HIỆU SUẤT, NHÂN ĐÔI HỌC HỎI
Thật sự chatGPT đang giúp tối ưu công việc Content khá nhiều, X8 hiệu suất là điều có thể đạt được, khi:
1. Chúng ta sẽ mất 1 ngày để lên kế hoạch content trong 10 ngày/ 1 tháng cho website/ fanpage (website theo dạng đủ bài, còn SEO thì lại mất thêm thời gian)
- Chuẩn bị đủ dữ liệu về sản phẩm, khách hàng mục tiêu.
- Dùng các câu lệnh theo luồng: phân tích sản phẩm => phân tích khách hàng => xác định các luồng content => xác định các tiêu đề bài viết => lên outline => gộp thành bảng content.
- Đọc - tối ưu theo kinh nghiệm, kiến thức để có kế hoạch content phù hợp 80%.
2. Nếu các bạn có nhân sự để viết Content xem như chỉ mất 1 ngày để ra kế hoạch, chuyển qua biểu mẫu Google Sheet, gắn tag nhân sự và theo dõi - đánh giá.
Còn tự tay làm thì lại thêm 2-3 ngày để tiếp tục triển khai content của mình (vì còn phụ thuộc vào số lượng bài, mục tiêu triển khai)
- Dùng các câu lệnh để chi tiết các bài.
- Thay đổi hướng tiếp cận, nhóm đối tượng khách hàng, công thức viết để đa dạng content.
3. Hình ảnh bạn dùng luôn Canva Pro hoặc công nghệ hơn lại dùng chatGPT hỗ trợ câu lệnh sau đó gen bằng SD, Midjourney, Bing. Tuỳ vào nhu cầu, khả năng.
Thật sự là hiệu suất bạn sẽ nâng lên được nhiều lần, nhưng bạn cũng phải tăng cường sự học hỏi mạnh hơn, liên tục tối ưu, tìm ra những cách hiệu quả hơn.
Đây là những gì mình đã trải nghiệm về mảng Content với ChatGPT. Anh em đã áp dụng được gì hay vẫn đang loanh quanh hoặc bỉu môi chê em nó?