Tag: CHAT AI

CÂU LỆNH/ PROMPT: HỌC CHỦ ĐỘNG VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA CHAT AI

Từng bước để bạn có thể học chủ động với sự hỗ trợ của chat AI

BING IMAGE CREATOR: CẬP NHẬT MẠNH MẼ HƠN VỀ CHẤT LƯỢNG ...

Với cập nhật mới nhất các hình ảnh người - chữ do Bing Image Creator tạo ra đã k...

Amazon sẽ đầu tư lên tới 4 tỷ đô la vào startup AI Anth...

Amazon đã đồng ý đầu tư lên tới 4 tỷ đô la vào startup AI Anthropic, hai công ty...

GOOGLE GERMINI AI: SỰ ĐÁP TRẢ CỦA GOOGLE?

Google Gemini AI là một nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) mới được Google công bố v...

Claude 2.0 và ChatGPT-4: So sánh toàn diện

Claude 2.0 và ChatGPT-4 là hai mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) tiên tiến nhất hiện na...

GOOGLE BARD CÓ CẬP NHẬT MỚI: HỖ TRỢ VỚI ĐÍNH KÈM ẢNH NH...

Cập nhật đính kèm hình ảnh để hỗ trợ hơn trong việc tối ưu nội dung.

NHÂN 8 HIỆU SUẤT, NHÂN ĐÔI HỌC HỎI

Những cách để bạn có thể tối ưu công việc, nâng cao hiệu suất với chat AI