Tag: Google

GOOGLE GERMINI AI: SỰ ĐÁP TRẢ CỦA GOOGLE?

Google Gemini AI là một nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) mới được Google công bố v...

GOOGLE BARD CÓ CẬP NHẬT MỚI: HỖ TRỢ VỚI ĐÍNH KÈM ẢNH NH...

Cập nhật đính kèm hình ảnh để hỗ trợ hơn trong việc tối ưu nội dung.

DÙNG GOOGLE BARD - ĐỂ TẠO BÁO CÁO

Những bước để dùng Bard - Google để tạo các báo cáo theo nhu cầu cá nhân