Tag: Google Bard

GOOGLE BARD CÓ CẬP NHẬT MỚI: HỖ TRỢ VỚI ĐÍNH KÈM ẢNH NH...

Cập nhật đính kèm hình ảnh để hỗ trợ hơn trong việc tối ưu nội dung.