GÓC TRÒ CHUYỆN

Làm việc chăm chỉ hay nghỉ ngơi là quan trọng hơn?

Nếu chỉ chăm chăm làm việc mà không nghỉ ngơi, chúng ta sẽ dễ rơi vào trạng thái...

Bạn đang sống trong thế giới của sự biết ơn hay đòi hỏi?

Thái độ sống của chúng ta sẽ ảnh hưởng đến cách chúng ta nhìn nhận cuộc sống. Nế...

BẠN CÓ ĐANG NUÔI DƯỠNG SỰ TÒ MÒ

Bức tường trong cuộc đời bạn không phải là một điều xấu. Nó có thể đại diện cho ...

Bạn đã sẵn sàng cho hành trình của mình chưa?

Hành trình không bao giờ dễ dàng. Trên đường đi, bạn sẽ phải đối mặt với những t...

Điều gì làm cho một thứ gì đó trở nên có giá trị?

Bạn đã bao giờ thắc mắc tại sao một thứ gì đó lại có giá trị hơn những thứ khác?...

TẠI SAO CHÚNG TA THƯỜNG TRÌ HOÃN

Chúng ta thường trì hoãn vì nhiều lý do khác nhau. Chúng ta có thể sợ thất bại, ...

CÂU LỆNH/ PROMPT: HỌC CHỦ ĐỘNG VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA CHAT AI

Từng bước để bạn có thể học chủ động với sự hỗ trợ của chat AI

ĐỘNG LỰC ĐỂ BẠN HÀNH ĐỘNG

Để rồi thấy ngày nay nhiều bạn quen cũng đang thực hiện điều này và thật sự bạn ...

ĐỪNG ĐEM RÁC VỀ NHÀ

Những năm hồi đó,  tôi tìm kiếm các thông tin tài liệu qua Google là chính, sau ...